You are currently viewing „Powstanie Styczniowe w świadomości Polaków”

„Powstanie Styczniowe w świadomości Polaków”

UTW w Morągu zorganizowało wydarzenie patriotyczne

Powstanie Styczniowe w świadomości Polaków”

Na Sali widowiskowej MDK, gościli przedstawiciele Urzędu Miasta Morąga, dyrektorzy szkół i instytucji kulturalnych, młodzież szkół średnich, żołnierze, podopieczni TPD, słuchacze UTW i innych organizacji pozarządowych, mieszkańcy miasta.

Rok 2023 został ustanowiony rokiem obchodów Powstania Styczniowego 1863, a ponieważ marzeniem Polaków w zaborze rosyjskim była wolność – musimy o tym pamiętać. Tę wolność odzyskaliśmy wreszcie 105 lat temu

11 listopada 1918 roku. Udział w uroczystości „Powstanie Styczniowe w świadomości Polaków” ma na celu kształtować postawy patriotyczne, służyć identyfikacji narodowej i kulturowej. Przypomni też, ten trudny czas walki o niepodległość naszej Ojczyzny – prezes

W programie usłyszeliśmy wykład

Powstanie Styczniowe – zryw spełnionych czy niespełnionych nadziei” przedstawiła Pani Jolanta Jankowiak – Wydra

Następnie grupa teatralna UTW „Post scriptum” przygotowała przedstawienie w oparciu o fragmenty „Glorii wictis” E. Orzeszkowej. Dzięki przemyślanej reżyserii i pięknej interpretacji przedstawianych tekstów, mogliśmy odczuć klimat i atmosferę tamtych dni, dni walki o wolność Ojczyzny. Ojczyzny wykreślonej z mapy Europy przez zaborców.

Dopełnieniem uroczystości było odśpiewanie 2 pieśni z czasów powstania styczniowego przez grupę wokalno-muzyczną „Biesiadki” oraz odczytanie dwóch fragmentów „Nad Niemnem” również Elizy Orzeszkowej. Nieodłączną częścią każdego wydarzenia patriotycznego jest konkurs wiedzy historycznej. Wzięli w nim udział uczniowie z 3 szkól średnich oraz słuchacze UTW. Konkurs wiedzy o powstaniu styczniowym „Poszli w boje chłopcy nasze” odpowiedział na pytanie, w jakim stopniu dorośli, i młodzież interesują się tematyką historyczną. Po programie widzowie mieli możliwość zobaczyć wystawę obrazów „Symbole i realia Powstania Styczniowego” Autorki obrazów to słuchaczki UTW z grupy malarskiej „ArtiJa”. Wydarzenie patriotyczne to zadanie z projektu „Aktywność społeczna” Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.