You are currently viewing INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO – UTW w Morągu

INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO – UTW w Morągu

„Nie masz, seniorze, lepszego leku niż Uniwersytet Trzeciego Wieku”

to hasło przyświecało

INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO – UTW w Morągu

Odbyła się 10 października 2023 w Sali widowiskowej MDK.

Zgodnie z przyjętą ceremonią, odśpiewano studencką pieśń hymniczną „Gaudeamus Igitur…” Otwarcia roku dokonał Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski. Prelekcję na temat „Tradycje rodzinne” wygłosił p. Zenon Złakowski- dziennikarz, poeta, pisarz. W trakcie prelekcji teksty poety czytały koleżanki z grupy Literackiej UTW, co w znacznym stopniu urozmaiciło wystąpienie naszego gościa. Prezes Maria Roman w swojej wypowiedzi, przedstawiła projekty realizowane przez UTW w bieżącym roku. Są to: Aktywność społeczna „Senior-sprawne ciało, chłonny umysł, pogodny duch” to projekt dotowany i realizowany z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Jedno z zadań w tym projekcie to

uroczystość patriotyczna „ Powstanie Styczniowe w świadomości Polaków” odbędzie się 14.11.2023. Kolejny projekt to – Aktywizacja

 i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych – edycja 2023 pod tytułem„ Senior edukacja i rekreacja” z dotacji Wojewody Warmińsko Mazurskiego. W projekcie również występuje aspekt historyczny, podsumowanie tej części zadania nastąpi 29.11. 2023. Tytuł tej uroczystości to „Maurycy Mochnacki a Powstanie Listopadowe.” Projekt z zakresu – wspierania aktywności społecznej seniorów oraz poprawy związanej ze zdrowiem, jakości życia osób starszych, realizowany poprzez zajęcia prozdrowotne, min. pilates, gimnastykę relaksacyjną, aqua aerobik z dotacji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie. Natomiast z dotacji Burmistrza Morąga realizowane 3 projekty: edukacyjny, kulturalny, prozdrowotny. W każdym zadaniu najważniejszy jest senior – jego potrzeby, zainteresowania, chęć rozwijania pasji, ciągłego poznawania świata, dzielenia się swoimi umiejętnościami, spędzenia miło czasu w towarzystwie ludzi o podobnych problemach. Prezes podziękowała: Zarządowi za pracę społeczną na rzecz codziennej działalności UTW, Liderom za pomoc

 w systematycznej realizacji zadań przypisanych poszczególnej grupie zajęciowej, warsztatowej.

Dość niespotykanym, ale miłym akcentem było podziękowanie najstarszym, 80-letnim członkom naszego Stowarzyszenia za ich aktywność i udział w zajęciach. Zgodnie z Uchwałą Zarządu zyskują oni status członka honorowego.

Kolejnym ważnym punktem uroczystości było wręczenie legitymacji
 i kwiatów 19 nowym słuchaczom, którzy w tym roku rozpoczynają przygodę z UTW. Uświetnieniem inauguracji był krótki występ grupy wokalno-muzycznej „Biesiadki” prezentującej piosenki warszawskiej ulicy.