You are currently viewing ŚWIĘTO TAŃCA NA UTW W MORĄGU

ŚWIĘTO TAŃCA NA UTW W MORĄGU

W sobotę 28 października w MDK, odbył się Wojewódzki Przegląd „ODT – Oblicza Dojrzałego Tańca”

Zadanie z projektu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego -Departamentu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego. Cele jakie nam przyświecały to – propagowanie tańca  jako formy artystycznego wyrazu.

– wspieranie rozwoju artystycznego tej grupy wiekowej – seniorów,
– konfrontacja dorobku artystycznego zespołów,

 – wymiana doświadczeń uczestników amatorskich ruchów artystycznych,

–  wzrost, aktywności i wiedzy mieszkańców regionu jako twórców i odbiorców kultury.

– promocja  miasta i Uniwersytetu

Impreza zorganizowana dla mieszkańców miasta i słuchaczy UTW w Morągu. Grupy taneczne z Nidzicy -2, Lidzbarka Warmińskiego, Olsztyna 2, Kuklina/Mławy, Morąga przedstawiły prezentacje taneczne w różnych kategoriach od rytmów Latino poprzez Zumbę, Twista, po cygańskie tańce taborowe. Każdy zespół wyróżniał się strojem dobranym do charakteru tańca. Było to piękne, barwne widowisko. Dodatkową atrakcją przeglądu była prelekcja p. Ewy Cichockiej, „Dlaczego taniec” Artystka w ciepły i sympatyczny sposób zachęcała do rozwijania pasji tańca, ukazała walory zdrowotne i wpływ tańca na psychikę osób w starszym wieku.

Po wystąpieniach wszystkich grup tanecznych, widzowie mieli możliwość zobaczyć
i posłuchać aktorki, piosenkarki Partycji Zywert-Szypka. Koncert w klimacie lata 20 i przez pewien czas z radością słuchaliśmy piosenek polskich i zagranicznych w aranżacji artystki Teksty od Gershwina do Tuwina wprawiły wielu w lekką refleksję na wspomnienie tamtych lat.