You are currently viewing <em>Plakat o wydarzeniu patriotycznym </em>

Plakat o wydarzeniu patriotycznym 

Uroczystość patriotyczna „Jeśli pieśń ma jakieś znaczenie…- dzieje hymnu i jego twórcy”. Wydarzenie realizowane w ramach zadania „Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych” Jest to oferta Wojewody Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.