„ODT –Oblicza Dojrzałego Tańca”

  • Post author:
  • Post category:Projekty

STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W MORAGU,

od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023, realizuje zadanie „ODT –Oblicza Dojrzałego Tańca”

Cel główny zadania to propagowanie tańca, jako formy artystycznego wyrazu seniorów.  28 Października 2023 w Morąskim Domu Kultury, odbędzie się przegląd różnych form tańca, seniorów z województwa warmińsko-mazurskiego.

„Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”

Koszt całkowity realizacji zadania to 13,254,00 zł.

Kwota dotacji 8 000,00 zł.