O nas

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu, zostało zarejestrowane w 2007r. Nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego ( czyli nie zbieramy 1%) . Już w pierwszym roku działalności zyskaliśmy 64 słuchaczy. Obecnie tj w roku akademickim 2021/22 skupiamy 208 słuchaczy. Na działania statutowe – realizację naszych celów, pozyskujemy środki ze składek członkowskich. Wysokość składki od słuchacza to 35 zł. za semestr. Celem naszego Stowarzyszenia jest min. działalność edukacyjna, propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, organizowanie działań na rzecz środowiska osób starszych, promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, organizowanie wypoczynku osób starszych, organizacja wolontariatu. W bieżącym roku obchodzimy Jubileusz 15 lat istnienia. Na tę okoliczność pozyskaliśmy środki od Wojewody warmińsko-Mazurskiego i Burmistrza Morąga. Od 2007 roku dzięki wsparciu finansowemu z otwartych konkursów na realizację zadań publicznych, ogłaszanych przez Samorządy: Burmistrza Morąga, Starostę Ostródzkiego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wojewodę Warmińsko Mazurskiego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej –ASOS, organizujemy atrakcyjne formy spędzania czasu dla seniorów. Organizujemy wyjazdy do teatru, na koncert, na wycieczki.

Naszą aktywność staramy się pokazać nie tylko w środowisku lokalnym, ale tez poza naszym miastem i gminą. Od 2015 roku mamy swojego delegata w Obywatelskim Parlamencie Seniorów przy Sejmie RP.

Od 2013 reprezentujemy województwo Warmińsko Mazurskie na Przeglądzie Form Artystycznych Seniorów z całej Polski. Z „Juwenaliów III wieku w Warszawie”, rok rocznie uzyskując nagrody i wyróżnienia.

 Naszą dumą jest Galeria w Ratuszu, obecnie sala ślubów. To tam organizujemy wystawy malarskie, fotograficzne, rękodzieła, wieczory poezji, piosenki, na które zapraszamy naszych słuchaczy  i mieszkańców miasta. Autorami wystaw są najczęściej nasi słuchacze z grupy malarskiej, pasjonaci fotografii, przyjmujemy też artystów spoza Morąga. Cieszy nas fakt, że dzięki naszym słuchaczom Sala ślubów jest piękna, zawsze odświętna a równocześnie spełnia funkcję promocji sztuki .

Wraz z nowymi pokoleniami Słuchaczy przenika do nas większy stopień umiejętności cyfrowych. Potrzeba nam i będziemy starali się dążyć w najbliższych latach do skutecznego wyrównywania wiedzy o nowych technologiach i likwidacji wykluczenia cyfrowego wśród naszych słuchaczy i społeczności seniorów.

Dążyć musimy do większej i głębszej wiedzy cyfrowej. Bo to już nie kwestia wyboru ale rzeczywistość w której przyszło nam żyć. Coraz trudniej będzie funkcjonować bez tych umiejętności.

Brak zrozumienia dla tych zagadnień to nie tylko kwestia wygody, ale

 i bezpieczeństwa naszego i naszych najbliższych.

Higiena cyfrowa, dbałość o dane i bezpieczeństwo muszą stanowić dla nas, oprócz klasycznych studiowanych przez nas kierunków, nowy azymut.

89 672 63 11

Stowarzyszenie UTW w Morągu

Plac Jana Pawła II

14-300 Morąg

utw.morag.@wp.pl