„Moje aktywne 60+”

  • Post author:
  • Post category:Projekty

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, zaprasza słuchaczy na zajęcia edukacyjne (język niemiecki, język angielski, warsztaty historyczne), zajęcia kulturalne ( warsztaty teatralne, warsztaty malarskie, warsztaty rękodzieła, warsztaty wokalno-muzyczne, warsztaty tańca – w dwóch kategoriach: flamenco, latyno amerykańskie), zajęcia prozdrowotne (aqua aerobik, gimnastyka Pilates).

Powyższe zajęcia są realizowane dzięki dofinansowaniu Burmistrza Morąga ze środków, na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W otwartym konkursie ofert otrzymaliśmy środki na „Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców w tzw. trzecim wieku”, „Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie Galerii w Ratuszu”, „Organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Morąg”. Ostatnie zadanie to organizacja „Spartakiady -Senior 2024”. Planowany czas realizacji spartakiady to

28 maj 2024. Zainteresowanych udziałem w powyższych zajęciach, zapraszamy do biura UTW w Morągu. Ratusz miejski I piętro pokój 4. Jestesmy od 9.00 – 12.00, od poniedziałku do piątku. Oferta zajęć skierowana również do seniorów, którzy jeszcze nie należą do UTW.