You are currently viewing <strong>Jubileusz 15 lecia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu</strong>

Jubileusz 15 lecia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu

We wtorek 11 października w Sali widowiskowej MDK, słuchacze UTW mieli swój Jubileusz.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich, władz miasta i gminy Morąg, organizacji pozarządowych, prezesi stowarzyszeń UTW z Olsztyna, Elbląga, Pasłęka, Ostródy, Dobrego Miasta, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych w Morągu. Patronat nad Jubileuszem objął Burmistrz Morąga p. Tadeusz Sobierajski.

Myślą przewodnią wystąpienia prezes UTW była myśl

„ W życiu nie chodzi o to by przeczekać burzę, ale nauczyć się „tańczyć w deszczu”

Parafrazując przedstawiła rolę, jaką spełnia Stowarzyszenie szczególnie dla osób, które odchodzą na emeryturę i zaczynają realizować swoje marzenia, rozwijać pasje i odkrywać nowe zainteresowania lub dbać o zdrowie poprzez udział w wielu proponowanych formach zajęć prozdrowotnych, również uczestniczyć w cotygodniowych wykładach z różnych dziedzin życia. Podsumowując w UTW można bardzo dużo nawet „Tańczyć w deszczu”. . Cel nadrzędny UTW, to bycie platformą spotykań i realizacji marzeń. Nie stresując się, z ufnością, że spotkamy dobrych ludzi, że czegoś nowego się dowiemy, nauczymy, coś się uda. Prelegentka zaznaczyła wyraźnie, że powyższe działania można realizować dzięki projektom z wniosków na zadania publiczne, min. Burmistrza Morąga, Starosty Ostródzkiego, Wojewody Warmińsko Mazurskiego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego..

Ważną rolę w pracy codziennej UTW, odgrywają Dyrektorzy MBP, MDK, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego „ Animator”. Dzięki ich przychylności i otwartości możemy realizować codzienne zajęcia.

Część artystyczną Jubileuszu stanowił wykład i występ – aktorki, piosenkarki Laury Łącz oraz pokaz gimnastyki artystycznej w wykonaniu Agaty Świderskiej. Zarówno występ aktorki jak i pokaz młodej gimnastyczki przyjęto z aplauzem.

Po części oficjalnej, gości i słuchacze mieli okazję skosztować jubileuszowego tortu i pysznych kanapek. Kanapki wykonała grupa rękodzieła.

Z okazji 15 lecia wydano folder, który promuje działania Stowarzyszenia UTW w Morągu. Folder otrzymali goście i słuchacze.

Zarząd UTW  dziękuje sponsorom Jubileuszu:   Burmistrzowi Morąga, Staroście Ostródzkiemu, Przedsiębiorstwu Oczyszczania Spółka z.o.o w Morągu,                                                                            Miejskiemu Przedsiębiorstwu Zarządzania Nieruchomościami Sp. zo.o. „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Morągu,  „ BNP Paribas S.A.– Oddział w Morągu,                                                                             Firmie Usługowo – Handlowej „CEMABUD”, Zakładowi Masarskiemu Kamil Kołtek w Małdytach, PpHU ANDREAS, Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu MARSZAL. Spółdzielni Pracy Handlowo-Produkcyjnej w Morągu.