Aktywni+

  • Post author:
  • Post category:Projekty

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu

Realizuje zadanie publiczne Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zlecone w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych ”Aktywni+” na lata 2021 – 2025

Pod tytułem „Senior-sprawne ciało, chłonny umysł, pogodny duch”

Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez uczestnictwo w aktywnościach organizowanych przez UTW w Morągu. Zadanie realizowane jest od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 roku

Koszt realizacji zadania 71409,00 zł.

Kwota dotacji 58517,50 zł.