„Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych – edycja 2023”

  • Post author:
  • Post category:Projekty

pt „Senior edukacja i rekreacja”

Zgodnie z Programem współpracy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,
 o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W MORĄGU

Realizuje zadanie publiczne pod nazwą

„Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych - edycja 2023” pt „Senior edukacja i rekreacja”

Na podstawie umowy z 20 czerwca 2023 roku z Wojewodą Warmińsko- Mazurskim

 

Celem projektu jest włączenie osób starszych w działania na rzecz środowiska lokalnego, oraz umożliwienie rozwoju zainteresowań, organizację zajęć edukacyjno-kulturalnych i sportowo rekreacyjnych dla słuchaczy UTW w Morągu

 

Dofinansowanie 32 933,00 zł.

Koszt całkowity projektu 36 965,00 zł