O NAS

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu, zostało zarejestrowane w 2007r. Nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego ( czyli nie zbieramy 1%) . Już w pierwszym roku działalności zyskaliśmy 64 słuchaczy. Obecnie tj w roku akademickim 2021/22 skupiamy 208 słuchaczy. Na działania statutowe – realizację naszych celów, pozyskujemy środki ze składek członkowskich. Wysokość składki od słuchacza to 35 zł. za semestr. Celem naszego Stowarzyszenia jest min. działalność edukacyjna, propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, organizowanie działań na rzecz środowiska osób starszych, promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, organizowanie wypoczynku osób starszych, organizacja wolontariatu.

Aktualności

Stowarzyszenie UTW w Morągu

Plac Jana Pawła II

89 672 63 11

Stowarzyszenie UTW w Morągu

Plac Jana Pawła II

14-300 Morąg

utw.morag.@wp.pl