You are currently viewing Wojewódzki Przegląd

Wojewódzki Przegląd

Z A P R A S Z A

AKADEMIE/UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU/GRUPY TANECZNE PRZY Miejskich Domach Kultury/GRUPY TANECZNE PRZY Kołach Gospodyń Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na Wojewódzki Przegląd

 „ODT – Oblicza Dojrzałego Tańca”

28 października 2023roku w Morąskim Domu Kultury

Celem naszego projektu jest propagowanie tańca, jako formy artystycznego wyrazu seniorów, wspieranie rozwoju tej grupy wiekowej, konfrontacja dorobku zespołów
i duetów, wymiana doświadczeń uczestników amatorskich grup tanecznych, wzrost aktywności i wiedzy mieszkańców regionu, jako twórców i odbiorców kultury.

Przy doborze grup tanecznych podstawowym kryterium będzie wiek uczestnika/uczestników, forma prezentowanego tańca.

Dlaczego warto przyjechać do Morąga?

Zaprezentujesz na scenie swój dorobek.

Posłuchasz wykładu mistrza Szkoły Tańca. „Dlaczego taniec”   

Zobaczysz koncert gwiazdy „Od Gershwina do Gershwina albo od Własta do Tuwima. Patrycja Zywert-Szypka zaprasza do muzycznego świata retro” 

W ramach integracji – obiad dla każdego uczestnika + poczęstunek kawowy podczas przerwy.

Będziesz mógł/ mogła zobaczyć swój taniec na wystawie fotograficznej.

Poznasz nowych przyjaznych ludzi

Szczegółowy scenariusz prześlemy zainteresowanym grupom do 20 października, po zamknięciu listy zgłoszeń.

 

Zgłoszenia zespołów prosimy przesłać na kartach zgłoszeń na nasz adres e-mailowy: utw.morag@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do

20 października 2023 roku. Kontakt tel.503 399 988.

                                                                          Maria Roman – prezes UTW w Morągu