Zarząd

Zarząd UTW w Morągu

Decyzją Walnego Zebrania z dnia 5 kwietnia 2022 wybrano

nowy skład Zarządu, a uchwałą nr 1 z 05.04.2022 Zarząd został ukonstytuowany

Jolanta Rurys – wiceprezes

Teresa Emilia Nowak – wiceprezes

Elżbieta Maria Zielińska – skarbnik

Elżbieta Gregorowicz – skarbnik

Grażyna Szematowicz – członek

Zenona Tersa – członek

Prezesem na drugą kadencję została Maria Roman

 

Decyzją Walnego Zebrania z dnia 5 kwietnia 2022 wybrano nowy skład

Komisji Rewizyjnej w składzie:

Barbara Sadowska – przewodnicząca

Halina Król – członek

Elżbieta  Bojarczuk –  członek.

 

 

Biuro Zarządu pl. Jana Pawła II ¼ czynne od poniedziałku do piątku,

 w godzinach 9.00 – 12.00.

 

 

89 672 63 11

Stowarzyszenie UTW w Morągu

Plac Jana Pawła II ¼

14-300 Morąg

utw.morag.@wp.pl