You are currently viewing WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

SŁUCHACZY STOWARZYSZENIA Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu

7 marca 2023, godz. 11.00 MBP- sala konferencyjna

Porządek zebrania

 1. Otwarcie zebrania – prezes Zarządu.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta ( sekretarza).
 3. Przyjęcie porządku zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 4. Wybór Komisji Wnioskowej.
 5. Sprawozdanie Zarządu za okres kadencji – prezes.
 6. Informacja finansowa z działalności Stowarzyszenia UTW za 2022 rok – wiceprezes.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przewodnicząca.
 8. Zgłoszenie kandydatów do nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 10. Dyskusja.
 11. Wybory.
 12. Przyjęcie wniosków i uchwał do pracy w nowej kadencji.
 13. Zakończenie zebrania.

                                                                                                                                                 Prezes Maria Roman