„Umiesz, potrafisz, lubisz”

Pod tym hasłem Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku realizowało zadanie publiczne od Burmistrza Morąga na
,,Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. trzecim wieku .”w 2022roku

W ramach zadania prowadzone były wykłady,

– zajęcia edukacyjne – nauka języka obcego- język rosyjski, język niemiecki, język angielski.

– warsztaty kulturalne – zajęcia literackie, zajęcia tańca – trzy grupy – taniec ludowy, taniec flamenco, taniec i ruch( grupa Latino Team).

 – zajęcia z profilaktyki zdrowotnej tj. gimnastyka pilates, gimnastyka relaksacyjna.

W projekcie otrzymaliśmy też dotację do inauguracji roku akademickiego 2022/2023, a w tym roku do Jubileuszu 15 lecia UTW.

Wszystkie działania zostały zrealizowane zgodnie z planem. W ramach zajęć dydaktycznych i kulturalnych, uczestnicy rozwijali swoje umiejętności intelektualne, fizyczne. Grupy taneczne zaprezentowały tańce, których nauczyli się na warsztatach – festiwal tańca w Olsztynie, pokaz poloneza na uroczystości, „ Jeśli pieśń ma jakieś znaczenie…dzieje hymnu Polski i jego twórcy” Grupa literacka zaprezentowała program poetycki, uświetniając również powyższe wydarzenie patriotyczne.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach seniorzy się integrują, rozwijają swoje pasje, upodobania. Robią to, co lubią, nie to, co muszą.