You are currently viewing <strong>Szczegółowy plan uroczystości 29 listopada 2022</strong>

Szczegółowy plan uroczystości 29 listopada 2022

Jest to – Uroczystość patriotyczna związana  z  225 rocznicą- napisania „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”

95 rocznicą ustanowienia popularnej pieśni patriotycznej, oficjalnym hymnem Polski ( luty 1927r.)oraz z 200 rocznicą  śmierci Józefa Wybickiego.

 Uznając dorobek autora naszego hymnu – Józefa Wybickiego, Sejm RP  ustanowił rok 2022 – rokiem pod jego patronatem.

 

Świętowanie przebiegać będzie pod hasłem

 „ Jeśli pieśń ma jakieś znaczenie…- dzieje hymnu Polski i jego twórcy”

Prezentowany program został przygotowany z projektu Wojewody Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, na zadanie „Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych”. Pokazane działania doskonale wpisują się w zrealizowane zadanie tego projektu.

Celem naszym jest również przypomnienie szczególnie młodym ludziom i nam  jak ważną rolę w historii naszego kraju odgrywa symbol narodowy jakim jest hymn.

 

1.    Rozpoczynamy polskim tańcem narodowym- Grupa tańca ludowego „Babie Lato” zatańczy

2.    Pani mgr Jolanta Jankowiak –Wydra, przedstawi  wykład na temat „ Jeśli pieśń ma jakieś znaczenie…- dzieje hymnu Polski i jego twórcy”

3.     Grupa wokalno – muzyczna „Biesiadki” zaśpiewa oryginalny tekst hymnu „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”

Oraz 2 pieśni, które w pewnych realiach naszej historii pełniły rolę hymnu.

 Ich tytuły: „Boże coś Polskę” autor Alojzy Feliński, i „Hymn do miłości Ojczyzny”  autor Ignacy Krasicki.

 

4.    Grupa literacka – zaprezentuje teksty poetyckie z okresu, w którym żył twórca hymnu.

5.    Rozstrzygnięcie konkursu wiedzy historycznej o hymnie i jego twórcy. W konkursie wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Gen. Henryka Dąbrowskiego w Dobrocinie, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Morągu, Zespołu Szkół Licealnych w Morągu, słuchaczki UTW. Wręczenie nagród, wyróżnień i dyplomów wszystkim uczestnikom konkursu.

6.    Zapraszamy do obejrzenia wystawy obrazów autorstwa słuchaczek grupy malarskiej UTW.

 Obrazy odzwierciedlają poszczególne strofy hymnu:

1. Gen H. Dąbrowski prowadzący legiony,

2.T. Kościuszko z legionistami,
3.Powrót Stefana Czarnieckiego „Jak Czarnecki do Poznania po szwedzkim zaborze dla Ojczyzny ratowania wrócił się przez morze”

,4. Scenka rodzajowa- „Już tam ociec do swej Basi mówi zapłakany, słuchaj jeno pono nasi biją w tarabany”

5.„Łegionista”

6. „ Pożegnanie żołnierza”

 

7.    Grupa teatralna Post scriptum – przedstawi sztukę „Pani Twardowska” A. Mickiewicza  w reż. p. Elżbiety Markowskiej

8.    SŁODKI POCZĘSTUNEK