You are currently viewing <em>Plakat o wystawie w Ratuszu</em>

Plakat o wystawie w Ratuszu

Wystawa słuchaczek UTW w Morągu, stanowi podsumowanie realizacji zadania publicznego „Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie galerii w Ratuszu” To zadanie powierzone od Burmistrza Morąga.