Plac Jana Pawła II 1/4
14 - 300 Morąg
tel. 089 672 63 11 
utw.morag@wp.pl
      PLATON   

"Kto usilnie chce każdej zakosztować nauki,z radością idzie się uczyć i nigdy nie ma dość."   

"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia, a w konsekwencji także liczba ludzi starych, coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury, która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją na margines społeczeństwa."                                                                                                                                                                                                          


                                                                                                                                                                                      

Jan Paweł II

W ramach programu Silver Sharing Federacji Organizacji Socjalnych (FOS-a) województwa warmińsko – mazurskiego, UTW w Morągu gościło w dniach 20 – 26 października reprezentki chorwackich organizacji – KLUB STARIJCH OSOBA i UDRUGA UMIROULEJENIKA GRODA  z miasteczka Samobor.

Przez pięć dni, nasi goście poznawali uroki Morąga i okolic.  Zależało nam by Panie zobaczyły jak żyją obecnie Polacy ale i poznały historię naszego regionu. Wraz ze słuchaczami naszego Stowarzyszenia odbyły wycieczki: do Olsztynka – tu poznały największy skansen we wschodniej Polsce, Olsztyna – zwiedzili Starówkę i zamek, Malborka – tu zobaczyły zamek krzyżacki -  zabytek wpisany na listę UNESCO.

 

Ogromne zainteresowanie i podziw Pań  wzbudził Ośrodek  Szkolno – Wychowawczy w Szymanowie. Z podziwem przyglądały się opiekunom, wyposażeniu i otoczeniu ośrodka. Wszystkich tam pracujących i opiekujących się dziećmi, nazwały ludźmi  „wielkich serc” Znają podobne placówki u siebie ale żadna z nich nie jest tak doposażona jak ta w Szymanowie. Staraliśmy się by program pobytu w Morągu był urozmaicony, od poznania miasta i okolic ( zabytków, obiektów kultury), poznania historii po tradycje kulinarne. Była to „ Kuchnia Polska  dla Chorwatów”, wspólnie przygotowaliśmy polski obiad w sali gastronomicznej  ZSZiOiPPP w Morągu.

Ostatni dzień wizyty to spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych z miasta i gminy Morąg, dyrektorem FOS-y Joanną Szymańską oraz naczelnikiem Wydziału Oświaty i Kultury Markiem Siudak’. Podczas spotkania goście zapoznali się z pracą organizacji działających na rzecz osób starszych. Przedstawione zostały:  Polski Czerwony Krzyż, Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Amazonek, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Podziw naszych gości wzbudziła współpraca wszystkich  organizacji i ogrom wykonywanej pracy na rzecz środowiska, nie tylko osób starszych.

Podsumowaniem wizyty było spotkanie ze słuchaczami UTW na spotkaniu z piosenką biesiadną. Oprócz Chorwatek gościnnie wystąpiła grupa wokalna z UTW w Ornecie. Wszyscy przekonali się, że wspólne śpiewanie łamie również bariery językowe.

Zarząd Stowarzyszenia UTW w Morągu serdeczne dziękuje: p. wicestaroście Edmundowi Winnickiemu, p. burmistrzowi Tadeuszowi Sobierajskiemu, p. dyrektorowi Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie Jarosławowi Witkowi, p. dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Morągu Halinie Pasternackiej. p. Magdalenie Witkowskiej- tłumaczowi przysięgłemu języka niemieckiego. Bez pomocy i życzliwości tych osób nie udałoby się zrealizować planowanego programu wizyty Chorwatek w Morągu.

 

  dsc02143.jpg dsc02251.jpg dsc02288.jpg dsc8499.jpg dsc8506.jpg p1140001.jpg

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Morągu