Plac Jana Pawła II 1/4
14 - 300 Morąg
tel. 089 672 63 11 
utw.morag@wp.pl
      PLATON   

"Kto usilnie chce każdej zakosztować nauki,z radością idzie się uczyć i nigdy nie ma dość."   

"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia, a w konsekwencji także liczba ludzi starych, coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury, która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją na margines społeczeństwa."                                                                                                                                                                                                          


                                                                                                                                                                                      

Jan Paweł II

„To jest żal za Panem Bułatem”

Pod takim tytułem w piątek 22 kwietnia o godz. 16.00 w Galerii Ratusza, odbył się spektakl słowno – muzyczny grupy słuchaczy lektoratu języka rosyjskiego UTW.

Bohaterem spotkania był jeden z najwybitniejszych bardów rosyjskich XX wieku – Bułat Okudżawa. Ponieważ zbliża się rocznica jego urodzin a w czerwcu śmierci, słuchaczki postanowiły przypomnieć postać i twórczość tego artysty. Były wspomnienia o Nim, recytacja jego poezji, śpiew pieśni

i piosenek. Wraz z licznie przybyłymi gośćmi wykonano znane popularne
i mniej popularne pieśni Okudżawy, np. „Buty,buty”, „Wybaczcie piechocie”, „Balonik”, „Trzy miłości”. Największy aplauz zyskała jego słynna „Modlitwa” W języku polskim zaśpiewana przez J. Szpechar, w języku rosyjskim przez E. Januszkiewicz, po raz trzeci wykonana przez chór „Morążanki”- gościnnie na naszym spotkaniu.

O popularności Bułata Okudżawy świadczy fakt, że licznie przybyła publiczność śpiewała wspólnie z wykonawcami. Spotkanie odbyło się
z inicjatywy prowadzącej zajęcia p. Ireny Mudło i wydatnej pomocy p.
J. Mudrego, który przygotował podkład muzyczny. 

100_2405.jpg 100_2406.jpg 100_2409.jpg 100_2410.jpg

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Morągu