Plac Jana Pawła II 1/4
14 - 300 Morąg
tel. 089 672 63 11 
utw.morag@wp.pl
      PLATON   

"Kto usilnie chce każdej zakosztować nauki,z radością idzie się uczyć i nigdy nie ma dość."   

"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia, a w konsekwencji także liczba ludzi starych, coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury, która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją na margines społeczeństwa."                                                                                                                                                                                                          


                                                                                                                                                                                      

Jan Paweł II

Władze

Skład Zarządu Stowarzyszenia od 2015r. 

1.   Jerzy Konopko                              prezes

2.   Mirosława Mędrzycka                   wiceprezes

3.   Izabella Pytel                                wiceprezes

4.   Irena Miotk                                    skarbnik

5.   Maria Roman                                sekretarz

6.   Elżbieta Bojarczuk                        członek

7.   Władysława Niezdropa                 członek

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia od 2015r.

1.   Halina Bronowska                   przewodnicząca

2.   Janina Suchenek                    członek

3.   Jadwiga Pawlik                       członek

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Morągu