Plac Jana Pawła II 1/4
14 - 300 Morąg
tel. 089 672 63 11 
utw.morag@wp.pl
      PLATON   

"Kto usilnie chce każdej zakosztować nauki,z radością idzie się uczyć i nigdy nie ma dość."   

"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia, a w konsekwencji także liczba ludzi starych, coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury, która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją na margines społeczeństwa."                                                                                                                                                                                                          


                                                                                                                                                                                      

Jan Paweł II

O nas

Pomysł aktywizacji ludzi starszych zrodził się w głowach kilku osób ze STOWARZYSZENIA ''RAZEM DLA INNYCH''. Projekt uzyskał akceptację i wzbudził olbrzymie zainteresowanie wśród mieszkańców gminy Morąg. Inicjatywę podjęła grupa ''zapaleńców", którzy dostrzegli potrzebę powołania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Morągu. Krystyna Pilarczyk, Irena Kost i Jerzy Konopko - postanowili wyjść naprzeciw problemom ludzi starszych, których z każdym rokiem przybywa w naszej gminie. Morąg bowiem staje się nieuchronnie miastem ''Seniorów''. Celem działania grupy inicjatywnej była aktywizacja tej, tak licznej grupy mieszkańców.       

     W lutym 2007 r. na I Zebraniu Założycielskim powołano Komitet Założycielski UTW w Morągu, w skład którego weszli oczywiście inicjatorzy przedsięwzięcia. Oni też zmierzyli się ze wszystkimi formalnościami administracyjno - prawnymi. I już w lipcu 2007 r. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu został zarejestrowany. Jest to pierwsza tego typu uczelnia w powiecie ostródzkim i szósta w woj. warmińsko- mazurskim. Honorowy patronat nad UTW w Morągu objął Pan Tadeusz Sobierajski - Burmistrz Morąga oraz Pan Włodzimierz Brodiuk - Starosta Ostródzki. Patronat naukowy sprawuje - Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu. Natomiast patronatem medialnym objęły nas media lokalne - Telewizja Morąg, a także "Gazeta Morąska". Podpisaliśmy również szereg porozumień o współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi.
       Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu rozpoczął swoją działalność 23 października 2007 r. uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego 2007/2008. Uczelnia liczy 120 słuchaczy. Uniwersytet działa dzięki ludziom dobrej woli i pomocy władz lokalnych.
       
       Uniwersytet jest organizacją pozarządową,posiadającą osobowość prawną. Środki na działalność zdobywamy poprzez składki słuchaczy oraz udział w konkursach. Bogata oferta programowa powoduje stały wzrost członków Stowarzyszenia. Bezstresowe i zróżnicowane zajęcia, promocja zdrowia i doborowy zespół ludzi są czynnikami zachęcającymi do wstępowania w nasze szeregi.
Warto być naszym słuchaczem, stanowimy jedną wielką rodzinę.

Podkategorie

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Morągu