Plac Jana Pawła II 1/4
14 - 300 Morąg
tel. 089 672 63 11 
utw.morag@wp.pl
      PLATON   

"Kto usilnie chce każdej zakosztować nauki,z radością idzie się uczyć i nigdy nie ma dość."   

"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia, a w konsekwencji także liczba ludzi starych, coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury, która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją na margines społeczeństwa."                                                                                                                                                                                                          


                                                                                                                                                                                      

Jan Paweł II

Terminarz wystaw w Galerii Ratusza – opiekun Galerii UTW

 

Terminarz wystaw 2016

 

1.     1 kwietnia- (mała sala) Anna Dziubiński -fotografia-„Wyspy Kanaryjskie”

2.     1 kwietnia – (duża sala) Wystawa klubu Plastyka Amatora z Ostródy (wystawa prac członków tego klubu-dorobek)

3.     1 maja – (mała sala) - fotografia , inskrypcje //-Joanna Dziubińska

4.     1 maja – (duża sala) – „Czar kwiatów" - grupa malarska UTW

5.     1 czerwca – (mała sala) – „Morąg i okolice”  grupa malarska UTW

6.     1 czerwca- (duża sala) –fotografia słuchaczki UTW Haliny Moskal  „Tajemniczość starych budowli"

7.     1 lipca - 1-września (duża wystawa cykliczna), dorobek twórczy grupy malarskiej UTW

 

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Morągu