Plac Jana Pawła II 1/4
14 - 300 Morąg
tel. 089 672 63 11 
utw.morag@wp.pl
      PLATON   

"Kto usilnie chce każdej zakosztować nauki,z radością idzie się uczyć i nigdy nie ma dość."   

"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia, a w konsekwencji także liczba ludzi starych, coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury, która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją na margines społeczeństwa."                                                                                                                                                                                                          


                                                                                                                                                                                      

Jan Paweł II

Zaledwie 15 lutego cieszyliśmy się z otwarcia wystawy malarskiej „Przemijanie”.

A już 1 marca kolejne otwarcie. Tym razem wystawa poświęcona  „ X – leciu Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Zdjęcia prezentują działania FOS-y na rzecz osób starszych, głównie represjonowanych przez Niemców podczas II wojny światowej.

Galerię udostępniliśmy, ponieważ my jako Stowarzyszenie również prowadzimy działalność aktywizującą osoby starsze. Wśród naszych słuchaczy są osoby, których bliscy zetknęli się z podobnymi prześladowaniami. Zachęcamy do zwiedzania wystawy w Galerii Ratusza od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 13.00.

Zapraszamy do Galerii młodzież szkolną i osoby dorosłe.

Prezes UTW J. Konopko.

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Morągu